ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (สิ้นสุด 6 ตุลาคม 2566)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (สิ้นสุด 6 ตุลาคม 2566)

6 ต.ค. 2563

2,910 view

      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (สิ้นสุด 6 ตุลาคม 2566)

      กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2563
- สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

      ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.foreignaffairs.m-society.go.th/fbclid=IwAR3nuSMCYZPkEBHpY5DrsWTQB2Rm0QbmckXm5IxvQuCSrWUKQcm0rkUn3Yk หรือ https://qrgo.page.link/QjTJk 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ครุฑ_ประกาศรับสมัครผู้แทนไทยใน_ACWC.pdf
TOR_ACWC_อังกฤษ.pdf
Application_Form_ใบสมัคร_ACWC.docx
Application_Form_ใบสมัคร_ACWC.pdf